Institutt for psykoterapi
www.instpsyk.no

Den norske legeforening
www.legeforeningen.no

Matrix - Nordisk tidsskrift for psykoterapi
http://www.matrixtidsskrift.no

Nygaardshagen parkering
http://sandnesparkering.no/index.cfm?id=406151