Jeg tilbyr veiledning til leger, psykologer og annet helsepersonell som ønsker noen å reflektere sammen med over sin kliniske praksis, det være seg noen få timer eller faste timer over tid. Jeg har erfaring med veiledning både individuelt og i gruppe.

Leger og psykologer kan tilbys veiledning i forbindelse med innførings- og videregående seminar ved Institutt for psykoterapi.

Jeg har godkjenning som såkalt erfaren veileder og læreterapeut både av Den norske legeforening og Institutt for psykoterapi.