Ordinær timesats (45 min): 1580,-
Psykoterapi med avtale om ukentlige timer (45 min): 1170,-*
Parterapi: 1580,-

Ved etterarbeid utover ordinær journalføring (erklæringer o.l.) faktureres for tidsbruk, 395,- per påbegynte 15 min.
Det samme gjelder reseptfornyelse og oppfølgingssamtaler over telefon.

Psykoterapiveiledning / læreterapi:
Ta kontakt for prisinformasjon.

Enkeltkonsultasjoner faktureres fortløpende.
Månedlig fakturering ved faste timer.

Ubenyttede timeavtaler som ikke er avbestilt innen 48 timer før avtalt tid, vil bli fakturert.

Vær oppmerksom på at jeg ikke mottar noe offentlig tilskudd eller refusjon.
Neste prisjustering 1. januar 2020.

* Vedr. redusert pris ved avtale om fast psykoterapi: Det faktureres full pris 1580,- for hver av de tre første samtalene.