Ordinær timesats (45 min): 1520,- (1580,- fra 1. januar 2019)
Psykoterapi med avtale om ukentlige timer (45 min): 1150,- (1170,- fra 1. januar 2019)
Parterapi: 1520,- (1580,- fra 1. januar 2019)

Ved etterarbeid utover ordinær journalføring (erklæringer o.l.) faktureres for tidsbruk, 380,- per påbegynte 15 min. (395,- fra 1. januar 2019)
Det samme gjelder reseptfornyelse og oppfølgingssamtaler over telefon.

Psykoterapiveiledning / læreterapi:
Ta kontakt for prisinformasjon.

Enkeltkonsultasjoner faktureres fortløpende.
Månedlig fakturering ved faste timer.

Ubenyttede timeavtaler som ikke er avbestilt innen 48 timer før avtalt tid, vil bli fakturert.

Vær oppmerksom på at jeg ikke mottar noe offentlig tilskudd eller refusjon.
Neste prisjustering 1. januar 2019.

* Vedr. redusert pris ved avtale om fast psykoterapi: Det faktureres full pris 1520,- for hver av de tre første samtalene.